Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Правна служба обавља комуникацију и координира са осталим службама унутар Центра и службама и институцијама у локалној заједници.

Примењује управно процесна правила у вођењу поступка.

Доноси одлуке о управним стварима чије је решавање законом поверено Центру.

Обавља правне послове у вези са покретањем судских и других поступака из породичних односа заштите права детета, затим права других пословно неспособних лица и у случајевима када су учешће и активна легитимација Центра прописана законом.

Обавља послове вођења евиденције:

• о деци без родитељског старања смештеној у установе социјалне заштите;

• о деци без родитељског старања смештеној у хранитељске породице;

• о деци ометеној у развоју која су смештена у установе социјалне заштите;

• о малoлeтним учиниоцима кривичних дела којима је изречена мера упућивања у заводске установе;

• о деци под старатељством;

• о хранитељским породицама;

• о усвојеницима и усвојитељима;

• о одраслим и старим лицима под старатељством;

• о одраслим и старим лицима смештеним у установе социјалне заштите;

• о укњижби заложног права корисника;

• о свим предметима по жалби;

• о свим предметима у којиима се Центар појављује као странка у судском спору;

• о свим другим чињеницама из делокруга Центра.

Издаје уверења у оквиру делатности и овлашћења поверена Центру.

Поделите на друштвеним мрежама