Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Врши пружање услуга одраслим и старим лицима у случају тешкоћа или стања социјалне потребе у случају поремећеног психофизичког стања, или када лице не може само да брине о себи, због бoлeсти, недовољних услова за живот и слично.

Служба врши следеће услуге:

• старатељство – привремено или стално старатељство;

• смештај у установе социјалне заштите – геронтолоше установе

• смештај у специјализоване установе – лица ометена у психофизичком равоју и душевно обoлeла лица;

• смештај у другу породицу – одраслог или старог лица;

• помоћ старим и изнемоглим лицима;

• помоћ у функционисању старих лица када не могу сами да брину о себи због старости или бoлeсти;

• код породичних односа између чланова породице;

• у случају занемаривања старих и бoлeсних;

• код насиља у продици;

• саветодавна помоћ;

• код бoлeсти зависности – наркоманија, алкохолизам, мотивација и помоћ у лечењу;

• спровођење безбедносних мера које изриче суд;

• праћење мера обевезног лечења у установама.

Канцеларија за материјална давања

Доноси одлуке о управним стварима из области новчаних давања, чије је решавање поверено Центру, и то:

• право на новчану социјалну помоћ;

• право на додатак за помоћ и негу другог лица;

• посебна новчана накнада;

• право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;

• професионално оспособљавање;

• издавање уверења и потврда у оквиру делатности и овлашћења поверених Центру

Поделите на друштвеним мрежама