Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

О центру
 

Делатност Центра за социјални рад и

Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Краљева

  

 

 

Поделите на друштвеним мрежама

Евиденција збирки података о личности

 

У Центру за социјални рад Краљево се води евиденција о следећим збиркама података о личности:

 

1: Књига евиденције о храњеницима 

2: Књига евиденције о хранитељима

3: Старатељска књига

4: Регистар штићеника 

5: Картотека издржаваних лица 

6: Картотека злостављаних лица 

7: Регистар корисника 

8: Књига евиденција о усвојеној деци