Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

Пријемна служба

Пружа све потребне информације кориснику центра о:

 

• надлежности и процедури која се спроводи у Центру поводом упућеног поднеска;

• дужини трајања поступка;

• врсти, помоћи и подршци коју може да очекује;

• о поверљивости;

• потребној документацији која се прилаже уз поднесак;

• о законским прописима;

• врши пријем поднесака, телефонских позива или остварује лични контакт са подносиоцем или особом која је пријавила случај;

• пружа помоћ при састављању и процени поднесака;

• прима захтеве странака које се тичу остваривања права на материјална давања (Новчану социјалну помоћ, Право на додатак за помоћ и негу другог лица, Право на увећан додатак или Посебну новчану надокнаду);

• упућује корисника у друге надлежне службе у Центру или ван њега.

Поделите на друштвеним мрежама

Евиденција збирки података о личности

 

У Центру за социјални рад Краљево се води евиденција о следећим збиркама података о личности:

 

1: Књига евиденције о храњеницима 

2: Књига евиденције о хранитељима

3: Старатељска књига

4: Регистар штићеника 

5: Картотека издржаваних лица 

6: Картотека злостављаних лица 

7: Регистар корисника 

8: Књига евиденција о усвојеној деци